май 082015
 

VIZITNA-KARTIGHKA

Мepoпpиятия, нacoчeни към пътнaтa бeзoпacнocт, ce пpoвeдоха пpeз нacтoящaтa ceдмицa в ЦДГ „Кремена”. Te ce opгaнизиpaт пo пoвoд Tpeтaтa глoбaлнa ceдмицa нa ООН зa бeзoпacнocт нa движeниeтo пo пътищaтa.

Образователните цели на проведените мероприятия бяха насочени към:

  • Ориентиране в нормите на безопасно движение и регулирано поведение чрез социалната роля „бъдещ ученик”.
  • Изграждане на представи и понятия за превозните средства, предназначението им и мястото им на движение.
  • Запознаване със знаци за безопасно движение и умения детето да управлява поведението си, съобразно пътни знаци и познати сигнали.
  • Прилагане правилата на улично движение до къщи /чрез маршрутна схема/.
  • Проява на уважение и признателност към хората, които се грижат за живота, сигурността и здравето на децата и близките им.

197_4349 197_4337 197_4342 197_4332 197_4328 197_4339