авг 072015
 

Родителите на новоприетите деца трябва да предоставят определен набор от документи и изследвания преди постъпването на детето в детската градина:

1. Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
2. Еднократни отрицателни резултати от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити (бацилоносителство и глисти) извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.
4. Копие от Имунизационния паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации, съгласно изискванията на Наредба №15 за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.).
5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издаден не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детска градина/ ясла.
6. Лична амбулаторна карта на детето от детската консултация или от предишното заведение.При отсъствие на детето по-малко от два месеца:
1. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение.

При отсъствие на детето повече от два месеца:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (глисти).
2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен – издадена не по-рано от 3 дни преди датата на постъпване на детето в детското заведение.

 07.08.2015  Коментарите са изключени