май 292017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: May 29 12:25:06 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:21:09 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jun 2 11:35:10 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Поради допусната техническа грешка, качваме отново редактиран вариант на документа „Ценово предложение за ОП 2“ Time stamp: Jun 2 12:38:30 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение Time stamp: Jun 5 14:53:26 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.Time stamp: Jun 5 14:53:44 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 12 13:14:38 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор за доставка на мляко и млечни хранителни продукти. – Time stamp: Jun 27 09:23:02 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Възлагателно писмо – Time stamp: Jun 27 09:23:20 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договорза доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца. – Time stamp: Jun 28 14:21:34 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 29.05.2017  Коментарите са изключени
май 182017
 

Кандидат-първолаци откриваха гласни и съгласни и разпознаваха образите на Светите братя Кирил и Методий с таблети на открит урок в ДГ „Кремена”. Повече може да прочетете в статията, поместена в интернет портала „Уча в Пловдив“ – тук.

 18.05.2017  Коментарите са изключени
май 052017
 
Борислава Иванова Вичева

Борислава Иванова Вичева

Борислава Иванова Вичева- Директор

Бакалавър -,,Предучилищна педагогика с чужд език“
Магистър -,,Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ“
Магистър – ,,Консултативна психология“
Специализация – ,,Kонсултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси“

 

 

 

I „а“ група:

DSCN2396

Олга Чолакова – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

Магистър – „Английски език и методика“

V ПКС, IV ПКС

Яна

Яна Шопова-Йотовска – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика с чужд език“

V ПКС, IV ПКС

Помощник-възпитател: Недялка Колева

I „б“ група:

Анелия ХаджиеваАнелия Хаджиева – учител

Бакалавър – „Българска филология“

Специализация – „Туризъм“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

 

DSCN3898

Емине Сертуглу – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

 

 

Помощник-възпитател: Донка Пашова

 

II „а“ група:

Toteva

Добрина Тотева – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

II ПКС

 

 

 

DSCN2350Мариела Гиздова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специализация – „Изобразително и конструктивно творчество“

V ПКС

 

Помощник-възпитател: Гергана Хараланова

 

II „б“ група:

Dafi

Дафина Менашка – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС, IV ПКС

 

 

49674150_2267763503489992_8327276945049911296_nАнелия Петкова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Магистър – „Публична администрация“

V ПКС

 

Помощник-възпитател: Овсанна Вълканова

 

II „в“ група:

Нели БлагоеваНели Благоева – старши учител

 

 

 

РумянаРумяна Марудова – учител

 Помощник-възпитател: Костадинка Таушанова

 

 

 

 

II“г“ група:

Снежана Иванова – учител

Моника Борисова – учител

Помощник-възпитател: Любомира Танчовска

 

III „а“ група:

Абаджиева 2Светлана Абаджиева – старши учител

Магистър – „Предучилищна педагогика“

V ПКС

 

 

DSCN3881

Димитринка Георгиева –  старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

Специализация – „Социална педагогика“

V ПКС, IV ПКС

 

Помощник-възпитател: Наталия Жекова 

 

III „б“ група:

DSCN3855Даниела Топалова – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

Специализация – „Психология и педагогика на ранното детство“

V ПКС, IV ПКС, III ПКС

 

Жанета Чилингирова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Магистър – „Комуникативни нарушения на развитието“

 

 

Помощник-възпитател: Станислава Илиева

 

III“в“ група:

DSCN2364

Стефка Барукчиева – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

V ПКС

 

 

Росица Лопарска – учител

Помощник-възпитател: Иванка Илиева

 

III „г“ група:

Елка Танева – учител49324191_973071599557956_8854962717300097024_n

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 

 

Севдалина Кузова – учител

V ПКС

Помощник-възпитател: Недка Каратабанова

 

IV „а“ група:

Боряна

Боряна Кръстанова – учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика с чужд език“

V ПКС, IV ПКС

 

 

Деси

Десислава Софийска – учител

Бакалавър – „История и география“

Магистър – „Финансов мениджмънт“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

Помощник-възпитател: Иванка Йочкова

 

IV „б“ група:

17857636_1131696290291816_823582134_n
Милена Маджарова – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 V ПКС, IV ПКС

Мариана Костова – учител

Помощник-възпитател: Ирена Ризова

 

IV „в“ група:

DSCN3860

Юлияна Нешева – учител

Бакалавър – „Българска филология с турски език“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

 

Елена

Елена Стоянова – учител

Бакалавър – „Маркетинг“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

 

Помощник-възпитател: Байсе Судаилова 

 

IV „г“ група:

17155391_1451719858195002_6999915426620009900_n

Галина Недева – главен учител

Магистър – „Предучилищна педагогика“

Професионална квалификация: Специалист при групова работа с деца от 3 до 6 години по педагогика Монтесори

Професионално-педагогическа специализация: Развиване на комуникативни умения

V ПКС, IV ПКС, III ПКС, II ПКС, I ПКС

Гергана Христозова – учител

Помощник-възпитател: Виличка Нейкова

 

Учители по музика:

DSCN2403

Катерина Велкова – учител по музика

Магистър – „Педагогика на обучението по музика“

V ПКС, IV ПКС

Християна НиколоваХристияна Николова – учител по музика

Бакалавър – „Изпълнителско изкуство – фолклор“

Магистър – „Педагогика по обучението по музика“

 05.05.2017  Коментарите са изключени