Тържествено откриване на новата учебна 2017/ 2018 година

 
Тържествено откриване на новата учебна 2017/ 2018 година