сеп 052018
 

Предварителни родителски срещи на новоприетите деца от ДГ „Кремена“ – филиал:

- Първа „В“ група – на 11.09 /вторник/ от 16:45 ч във вх. В, ет. 1

- Първа „Г“ група – на 11.09 /вторник/ от 18:00 ч във вх. Б, ет. 1