дек 302018
 

Прием на документи се извършва в годината, в която детето навършва 3 години.

Повече информация може да намерите в приложената Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на дете в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив:

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 30.12.2018