яну 262019
 

Започваме новата година с нови модерни технологии за децата от ДГ „Кремена“. По иновативен и атрактивен начин, те ще бъдат стимулирани да развиват фината си моторика, логическото мислене и концентрацията. За децата от подготвителните групи това ще е допълнителен начин за подобряване училищната им готовност – чрез изписване на букви, цифри и елементи от тях. Част от бъдещите ученици изпробваха новите придобивки и ни показаха колко добре се справят и се забавляват 

 26.01.2019  Коментарите са изключени
яну 162019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 16 12:07:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)
(Заб. – Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 16 12:08:06 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 24 06:57:26 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 12:40:11 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:41:38 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:42:07 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №3 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:42:30 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №1 Time stamp: May 3 15:16:36 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 3 15:16:54 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 12:03:22 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 12:03:37 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №4 Time stamp: May 9 13:52:00 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 9 13:52:15 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 8 06:19:18 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 16.01.2019  Коментарите са изключени
яну 112019
 

ДГ „Кремена“ вече може да се похвали с нови попълнения към екипа си – ресурсен учител, психолог и логопед. Специалистите ще подпомагат цялостното развитие на  децата и ще бъдат партньори на  родители и учители от детската градина. Оборудвани са отделни кабинети, където  се провеждат занимания по утвърдени от директора графици, както и индивидуални срещи с родители след предварителна уговорка.

Мариета Игаренска – психолог – тел. 0888/460406

Станислава Попова – ресурсен учител – тел. 0896/810173

Атанас Каменов – логопед – тел. 0888/017776

 11.01.2019  Коментарите са изключени
яну 092019
 

Протокол от проведен конкурс за заемане на длъжността „Логопед“ в ДГ „Кремена“

Протокол логопед

 09.01.2019  Коментарите са изключени
яну 072019
 

Когато децата се извеждат извън града е необходимо писмено съгласие от родителите. В рамките на града важи декларацията, попълнена в началото на учебната година.

 07.01.2019  Коментарите са изключени