окт 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03531-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939161&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939162&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 16 13:02:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 16 13:02:39 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 16 13:02:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 16 13:03:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 16 13:03:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 Коментарите са изключени
окт 082019
 

В края на месец септември се проведе спортен празник за децата от нашата детска градина. Всички се забавляваха с игри, танци и музика.

 

 Коментарите са изключени
окт 012019
 

От 16 до 22 септември нашата детска градина се включи в инициативата за безопасно движение по пътищата. Децата от различните групи участваха в разнообразни игри, чрез които по забавен начин си припомниха правилата за движение.

 Коментарите са изключени