окт 302019
 

„Децата нямат спирачки!“ е темата на изложба, която краси коридора на нашата детска градина. Рисунките и проектите са направени от сръчните ръчички на деца от различните групи – от малки до големи.

 30.10.2019  Коментарите са изключени
окт 162019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03531-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=939161&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=939162&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 16 13:02:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 16 13:02:39 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 16 13:02:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 16 13:03:08 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 16 13:03:20 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 19 15:24:17 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Nov 27 14:53:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. ДОКЛАД ПО чл.60 от ППЗОП Time stamp: Dec 9 13:25:19 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. ПРОТОКОЛ 1 Time stamp: Dec 9 13:25:35 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. ПРОТОКОЛ 2 Time stamp: Dec 9 13:25:42 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. ПРОТОКОЛ 3 Time stamp: Dec 9 13:25:50 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ Time stamp: Dec 9 13:25:58 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Стелит 1″ ЕООД Time stamp: Dec 12 14:19:44 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 6 15:22:51 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Договор по ПО №1 Time stamp: Feb 6 15:23:51 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 6 15:24:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 6 15:24:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 6 15:24:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 6 15:24:35 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 6 15:24:47 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 6 15:25:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 8 09:29:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Обявление за приключен договор с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Oct 7 14:57:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Допълнително споразумение с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Oct 7 14:57:38 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 16.10.2019  Коментарите са изключени
окт 082019
 

В края на месец септември се проведе спортен празник за децата от нашата детска градина. Всички се забавляваха с игри, танци и музика.

 

 08.10.2019  Коментарите са изключени
окт 012019
 

От 16 до 22 септември нашата детска градина се включи в инициативата за безопасно движение по пътищата. Децата от различните групи участваха в разнообразни игри, чрез които по забавен начин си припомниха правилата за движение.

 01.10.2019  Коментарите са изключени