яну 292020
 
линк на решение:
линк на обявление:

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 29 12:01:23 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 29 12:01:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 29 12:35:46 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 27 15:43:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 27 15:43:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 27 15:44:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 5 16:34:31 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 08:13:44 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)