мар 312020
 

Във връзка с извънредното положение има промени в изчисляването на таксите за детската градина. Прилагаме заповед на кмета на гр. Пловдив г-н Здравко Димитров.

Заповед-Такси-ДГ

 31.03.2020  Коментарите са изключени
мар 282020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail: на електронната си поща.
Сметка на ДГ „КРЕМЕНА” гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
клон Пловдив IBAN: BG75IORT73753102605800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ”КРЕМЕНА” м………….., 202…г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Кремена”-kremena@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 28.03.2020  Коментарите са изключени
мар 232020
 

Бюджет за 2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2020 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.08.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.11.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Документация

 23.03.2020  Коментарите са изключени
мар 092020
 

До края на обявената грипна ваканция се преустановяват допълнителните дейности в детската градина. Часовете ще се вземат допълнително при първа възможност.

 09.03.2020  Коментарите са изключени