май 202020
 

Съвет от психолога

Уважаеми родители,
Подготовката за отваряне на детските градина е поредна стъпка към нормализиране на живота в страната ни. В същото време все още има противоепидемични мерки, които е целесъобразно да спазваме.
Една от противоепидемичните мерки е свързана с меренето на температурата на децата с живачен термометър при влизането им в детската градина.
Напомняме ви да подготвите предварително вашето дете за новите неща, които ще се случват сутрин при пристигането му в детската градина. Затова:
– Говорете с него. Кажете му, че сутринта медицинската сестра ще мери температурата му.
– Покажете му как става това – вкъщи премерете температурата му с живачен термометър, ако не сте ползвали такъв досега.
Можем да помогнем за плавното завръщане на децата към динамиката в детската градина като се погрижим и за психологичния им комфорт. Бъдете здрави!

 20.05.2020