май 082020
 

Уважаеми родители, споделяме с вас интервю с полезна информация за общуването в семейството и справянето със стерса във време на криза.

Детските страхове по време на криза – https://bnr.bg/hristobotev/post/101270060?fbclid=IwAR32eWsBeJaa_GVDqqufYno9Zp7soO9ZlTmj0qO9DZVdo6oF9-SemBrN0EU

 08.05.2020