юни 102020
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена“, по две обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03531-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=981920&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=981921&mode=view

1. Решение Time stamp: Jun 10 09:56:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Jun 10 09:56:45 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Jun 10 09:56:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Time stamp: Jun 15 11:35:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 27 13:47:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Aug 4 13:44:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 11 13:33:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 11 13:34:03 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 11 13:34:12 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 11 13:34:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 11 13:34:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ЕЛИАЗ“ ООД Time stamp: Aug 12 12:52:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „ТЕРИ-09“ ЕООД Time stamp: Aug 12 12:53:02 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Oct 7 14:57:58 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Договор по ОП № 1 Time stamp: Oct 7 14:58:08 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Възлагателно писмо по ОП № 1 Time stamp: Oct 7 14:58:16 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Договор по ОП № 2 Time stamp: Oct 7 14:58:25 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Възлагателно писмо по ОП № 2 Time stamp: Oct 7 14:58:34 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 10.06.2020