ное 252020
 
 Уважаеми родители,
Във връзка с епидемиологичната обстановка и наложените мерки ви уведомяваме, че следва да заплатите месечната такса на своето дете за м. ноември с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail: на електронната си поща. Срок на плащане по банков път до 08-ма дата на съответния месец. Внася се точната сума на таксата!!!

Сметка на ДГ „КРЕМЕНА” гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
клон Пловдив IBAN: BG75IORT73753102605800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ”КРЕМЕНА” м………….., 202…г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия и група на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Кремена”-kremena@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 25.11.2020  Коментарите са изключени
ное 212020
 

Поздрав по случай Деня на християнското семейство от децата от ДГ “Кремена” ‍‍‍

 21.11.2020  Коментарите са изключени
ное 132020
 
Уважаеми родители,
Във връзка с последното изменение на Наредба № 5 за предучилищното образование и съгласно заповед, от понеделник 16.11.2020 г. до края на календарната 2020 година децата от предучилищна възраст могат да не посещават детска градина или училище по желание на родителите, заради усложнената епидемиологична обстановка. Освобождаването от занимания на децата от предучилищна възраст може да стане само след писмено уведомление до директора от родителя. Отсъствията на децата за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.
Прилагаме бланка на заявлението, което може да предоставите лично, или да изпратите на официалния имейл на детската градина – kremena@dg.plovdiv.bg
 13.11.2020  Коментарите са изключени
ное 122020
 

Изложба “Безопасно на пътя” с рисунки, апликации и проекти на децата от ДГ “Кремена”

 12.11.2020  Коментарите са изключени
ное 102020
 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи при ДГ „Кремена“ за учебна 2020/ 2021г.

 10.11.2020  Коментарите са изключени