ное 132020
 
Уважаеми родители,
Във връзка с последното изменение на Наредба № 5 за предучилищното образование и съгласно заповед, от понеделник 16.11.2020 г. до края на календарната 2020 година децата от предучилищна възраст могат да не посещават детска градина или училище по желание на родителите, заради усложнената епидемиологична обстановка. Освобождаването от занимания на децата от предучилищна възраст може да стане само след писмено уведомление до директора от родителя. Отсъствията на децата за съответния период ще бъдат приети като отсъствия по уважителни причини.
Прилагаме бланка на заявлението, което може да предоставите лично, или да изпратите на официалния имейл на детската градина – kremena@dg.plovdiv.bg
 13.11.2020