ное 252020
 
 Уважаеми родители,
Във връзка с епидемиологичната обстановка и наложените мерки ви уведомяваме, че следва да заплатите месечната такса на своето дете за м. ноември с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail: на електронната си поща. Срок на плащане по банков път до 08-ма дата на съответния месец. Внася се точната сума на таксата!!!

Сметка на ДГ „КРЕМЕНА” гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
клон Пловдив IBAN: BG75IORT73753102605800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ”КРЕМЕНА” м………….., 202…г.
Задължено лице: Име, презиме, фамилия и група на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Кремена”-kremena@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 25.11.2020