дек 302020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ДГ „КРЕМЕНА“ НА 04.01.2021г. ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ, КАКТО СЛЕДВА:

  • ЗА ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 2 МЕСЕЦА ЩЕ СЕ ИЗИСКВА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ/ ХЕЛМИНТИ/ НА ОСНОВАНИЕ НАРЕДБА № 3 ОТ 05.02.2007г. за ЗИ за ДГ
  • ЗА ДЕЦА БОЛЕДУВАЛИ ОТ ОСТРА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ ЩЕ СЕ ИЗИСКВА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР, ЧЕ ДЕТЕТО Е ЗДРАВО И МОЖЕ ДА ПОСЕЩАВА ДЕТСКА ГРАДИНА
  • ЗА ДЕЦА ОТСЪСТВАЛИ ПО-МАЛКО ОТ 2 МЕСЕЦА МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧЕН ЛЕКАР ИЛИ ЛИЧНО ПОДПЪЛНЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОТ РОДИТЕЛЯ ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТИ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 30.12.2020