мар 212021
 

През месец март беше организиран конкурс за рисунка на кукер, организиран от ДГ „Боряна“ гр. Пловдив. Конкурсът има за цел да стимулира детското въображение и творчество. Деца от нашата детска градина също взеха участие с креативни и цветни рисунки. 

 Posted by at 14:46