окт 202021
 

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България на Министерството на здравеопазването се изпълнява съвместно с Българския зъболекарски съюз, Министерството на образованието и науката, националните консултанти по детска дентална медицина, по хранене, по хигиена на детската и юношеската възраст.

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България се ръководи в 28-те области от Национален координационен съвет на Министерството на здравеопазването и от регионални координатори.

Във връзка с изпълнението на програмата се предвижда през 2021/ 2022 учебна година да се проведат следните дейности:

1. Безплатна силанизация на пръвите постоянни дъвкателни зъби на деца от 5 до 8 години. За тази цел е необходимо на националния координатор, членовете на Националния координационен съвет на Министерството на здравеопазването, регионалните координатори и изпълнетилите на програмата да се окаже съдействие.

Информираме ви за провеждане на кампанията и за дейностите по националната програма.

Ще се поставят информационни материали за програмата – плакати и брошури.

На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите детето може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.

2. Областите: за град Пловдив са – катерда ДДМ, ФДМ Пловдив.

3. Провеждане на кръгли маси за оповестяване сред широката общественост на резултатите от провежданите дейности по програмата.

 20.10.2021