апр 262022
 
За втора година педагогическия екип при ДГ „Кремена“ гр. Пловдив организира провеждането на Национален детски фестивал с международно участие „Всичко започва от детството!“
Регламент:
Заявка за участие:
Декларация – информирано съгласие:
 26.04.2022