Участие в Народен събор Пловдив

 
Участие в Народен събор Пловдив