Откриване на солна стая в ДГ “Кремена”

 
Откриване на солна стая в ДГ “Кремена”