фев 162021
 

Бюджет за 2021 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.01.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 28.02.2021 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.10.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.11.2021 г.
Документация

 16.02.2021  Коментарите са изключени
мар 232020
 

Бюджет за 2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2020 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.08.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.11.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Документация

 23.03.2020  Коментарите са изключени
фев 052020
 

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.

Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 31.03.2019 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.
Документация

 05.02.2020  Коментарите са изключени
фев 052018
 

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2018 г.
бюджет 001

 05.02.2018  Коментарите са изключени