апр 082021
 
 Posted by at 15:07
апр 052021
 

Уважаеми родители,

Запознайте се със заповедта във връзка с отсъствията на децата от подготвителните групи в ДГ „Кремена“ за периода 05.04 – 11.04.2021 г. – Заповед-ваканция

 05.04.2021  Коментарите са изключени
мар 212021
 
 Posted by at 14:46
мар 202021
 
По случай деня на рециклирането представяме на вашето внимание мини проект „Чиста, зелена, добре подредена…“, реализиран от учителите и децата от 4 „г“ смесена възрастова група при ДГ „Кремена“, гр. Пловдив.
Линк към видео: https://www.youtube.com/watch?v=AFnxx7NyQdo

 

 20.03.2021  Коментарите са изключени
мар 152021
 

 

logoes

Проект BG05M20P001-2.010-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Тема на обучението: „С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване“

Форма на обучение: Частично присъствена;

Продължителност: 32 академични часа;

Период на обучението: 15.06.2019 г. – 26.06.2019 г.

Присъдени квалификационни кредити на педагогически специалист: 2 квалификационни кредита;

Обучаващата организация: Бургаски свободен университет

 

Дейност 2: Възстановяване на средства за защитена ПКС.

 15.03.2021  Коментарите са изключени