Контакти

 

Адрес: ул.“Цар Светослав Тертер“ №29

Директор мобилен тел. 0884202436

стационарен тел. 032/682291

Администрация тел. 032/682869

E-mail: cdgkremena@abv.bg