мар 232020
 

Бюджет за 2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2020 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.08.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.11.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Документация

 23.03.2020