фев 162021
 

Бюджет за 2021 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.01.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 28.02.2021 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г.
Документация

 16.02.2021