Заповед във връзка с отсъствията на децата от ПГ

 
Заповед във връзка с отсъствията на децата от ПГ