Участие в “Народен събор Пловдив”

 
Участие в “Народен събор Пловдив”