мар 292024
 

За четвърта поредна година екипът на ДГ „Кремена“ организира провеждането на национален фестивал с международно участие „Всичко започва от детството!“. Основна цел на фестивала е споделяне на добри педагогически практики. Повече информация за регламента и заявката за участие може да намерите на следните линкове:

РЕГЛАМЕНТ фестивал „Всичко започва от детството!“

Заявка за участие фестивал „Всичко започва от детството!“

Декларация информирано съгласие