яну 162019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена”, гр.Пловдив, по пет обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”, ОП №3 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и варива”, ОП №4 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №5 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: Jan 16 12:07:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)
(Заб. – Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД)

2. Документация за участие Time stamp: Jan 16 12:08:06 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти Time stamp: Jan 24 06:57:26 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Съобщение по чл. 193 от ЗОП Time stamp: Mar 14 12:40:11 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:41:38 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:42:07 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №3 от заседанието на комисията Time stamp: Mar 21 14:42:30 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Договор по ОП №1 Time stamp: May 3 15:16:36 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: May 3 15:16:54 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Договор по ОП №5 Time stamp: May 7 12:03:22 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Възлагателно писмо по ОП №5 Time stamp: May 7 12:03:37 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП №4 Time stamp: May 9 13:52:00 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: May 9 13:52:15 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Допълнителни споразумения към сключени договори Time stamp: Jan 8 06:19:18 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 292017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: May 29 12:25:06 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:21:09 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jun 2 11:35:10 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Поради допусната техническа грешка, качваме отново редактиран вариант на документа „Ценово предложение за ОП 2“ Time stamp: Jun 2 12:38:30 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение Time stamp: Jun 5 14:53:26 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.Time stamp: Jun 5 14:53:44 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 12 13:14:38 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор за доставка на мляко и млечни хранителни продукти. – Time stamp: Jun 27 09:23:02 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Възлагателно писмо – Time stamp: Jun 27 09:23:20 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договорза доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца. – Time stamp: Jun 28 14:21:34 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)