апр 222024
 

Обяснителна записка относно изпълнение на бюджет на ДГ,,Кремена“ за периода 01.01.2024-31.03.2024г.

фев 162021
 

Бюджет за 2021 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.01.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 – 28.02.2021 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.05.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 31.10.2021 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2021 – 30.11.2021 г.
Документация

мар 232020
 

Бюджет за 2020 г.

Документация


Отчет за изпълнението на бюджета към 29.02.2020 г.

Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Обяснителна записка относно изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.07.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.08.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.09.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.10.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 30.11.2020 г.
Документация


Сборен отчет за касовото изпълнението на бюджета за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
Документация