яну 072019
 

Когато децата се извеждат извън града е необходимо писмено съгласие от родителите. В рамките на града важи декларацията, попълнена в началото на учебната година.