окт 202020
 

Уважаеми родители,

Имате възможност да преглеждате седмичното меню на ДГ „Кремена“ на следните адреси:

за централна сграда:  http://dz-priem.plovdiv.bg/school_details/69

за филиал:  http://dz-priem.plovdiv.bg/school_details/65

За преглед на дневно меню изберете дата от календара.

май 222020
 

Уважаеми родители,

Запознайте се с мерките за организиране дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца и декларацията за информирано съгласие:

ДЕКЛАРАЦИЯ родители

ОТГОВОРНОСТИ родители

сеп 102019
 

Списък за учебната 2019/ 2020 година на децата от Първа А група

Списък за учебната 2019/ 2020 година на децата от Първа Б група

Списък за учебната 2019/ 2020 година на децата от Първа В група

Списък за учебната 2019/ 2020 година на децата от Първа Г група