сеп 102019
 

Екипът за подкрепа към ДГ „Кремена“ поздравява всички деца, родители и колеги с новата учебна година!

Нека работим в партньорство и разбирателство, а годината да бъде здрава, успешна и ползотворна за всички ни!

Можете да ни намерите в Ресурсен кабинет, бл. 11, вх. А, ет. 2:

Мариета Игаренска – психолог – тел. 0888/460406

Станислава Попова – ресурсен учител – тел. 0896/810173

Александра Богданова – логопед – тел. 0899/111253

яну 112019
 

ДГ „Кремена“ вече може да се похвали с нови попълнения към екипа си – ресурсен учител, психолог и логопед. Специалистите ще подпомагат цялостното развитие на  децата и ще бъдат партньори на  родители и учители от детската градина. Оборудвани са отделни кабинети, където  се провеждат занимания по утвърдени от директора графици, както и индивидуални срещи с родители след предварителна уговорка.

Мариета Игаренска – психолог – тел. 0888/460406

Станислава Попова – ресурсен учител – тел. 0896/810173

Александра Богданова – логопед – тел. 0899/111253

май 052017
 

7B8B2FE6-DDA4-4020-8431-ED0A424CD140  Борислава Иванова Вичева- Директор

  Бакалавър -,,Предучилищна педагогика с чужд език“

  Магистър -,,Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на СОУ“

  Магистър – ,,Консултативна психология“

  Специализация – ,,Kонсултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките    ресурси“

  ППС ,,Управление на иновациите в образователните организации“ 21/22

 

 

I „а“ група:

IMG_3732 Добрина Тотева – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

II ПКС

 

 

IMG_3767 Мариела Гиздова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специализация – „Изобразително и конструктивно творчество“

II ПКС

 

IMG_3762 Помощник-възпитател: Гергана Хараланова

 

 

 

 

I „б“ група:

IMG_3704 Дафина Николова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

IV ПКС

 

 

IMG_3708 Гергана Андонова – учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 

 

 

IMG_3733 Помощник-възпитател: Овсанна Вълканова

 

 

 

 

I „в“ група:

IMG_3778 Нели Благоева – старши учител

Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 

 

 

IMG_3698 Стела Папазова – учител

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специализация „Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца от 3 до 6 години“

V ПКС

 

Помощник-възпитател: Донка Трампова

 

II „а“ група:

Димитринка Георгиева Димитринка Георгиева –  старши учител

 Магистър – „Предучилищна педагогика“

 Специализация – „Социална педагогика“

 III ПКС

 

Светла Абаджиева Светлана Абаджиева – старши учител

 Магистър – „Предучилищна педагогика“

 V ПКС

 

 

Наталия Жекова Помощник-възпитател: Наталия Жекова 

 

 

 

 

II „б“ група:

Даниела Топалова Даниела Топалова – старши учител

 Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 Специализация – „Психология и педагогика на ранното детство“

 III ПКС

 


  Надежда Батаклиева – учител

  Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 Емилия Семчева Помощник-възпитател: Емилия Семчева

 

 

 

 

II „в“ група:

Румяна Марудова Румяна Марудова – учител

 Бакалавър- ,,Български език и история“

 Магистър- „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 IV ПКС

 

Илияна Стоилова Илияна Стоилова – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 

IMG_3774 Помощник-възпитател: Ганка Атанасова

 

 

 

 

III „а“ група:

Емине Сертоглу Емине Сертуглу – учител

 Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Магистър – „Алтернативи в предучилищна и начална училищна възраст“

 IV ПКС

 

Юлияна Нешева – учител

 

Иванка Йочкова Помощник-възпитател: Иванка Йочкова

 

 

 

 

III „б“ група:

Милена Маджарова Милена Маджарова – старши учител

 Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 III ПКС

 

Елка Танева Елка Танева – учител

 Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 III ПКС 

 

 

  Помощник-възпитател: Любомира Пашова

 

III „в“ група:

Елена Стоянова Елена Стоянова – учител

 Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 III ПКС

 

 

Запрянка Аврейска Запрянка Аврейска – учител

Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 

Байсе Садулова Помощник-възпитател: Байсе Судаилова 

 

 

 

 

III „г“ група:

IMG_3730 Моника Борисова – учител

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

V ПКС

 

 

IMG_3765 Мериям  Хърлъ-Христозова – учител 

Бакалавър – „Предучилищна педагогика със чужд език“

Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

Специализация „Развиване на комуникативни умения“

III ПКС

 

Помощник-възпитател: Стефка Ваклушева

 

IV „а“ група:

Олга Чолакова Олга Чолакова – старши учител

 Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 Магистър – „Английски език и методика“

 IV ПКС

 

Ивелина Шишкова Ивелина Шишкова –  учител

 Бакалавър – „Здравен мениджмънт“

 Магистър – „Предучилищна педагогика“ 

 

 

Ивелина Хаджийска Помощник-възпитател: Ивелина Хаджийска

 

 

 

 

IV „б“ група:

Стефка Барукчиева Стефка Барукчиева – старши учител

 Бакалавър – „Предучилищна педагогика“

 V ПКС

 

 

Кремена Костова Кремена Костова – учител

 Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 V ПКС

 

 

Десислава Гюлева Помощник-възпитател: Десислава Гюлева

 

 

 

 

IV „в“ група:

Снежана Иванова Снежана Иванова – старши учител

 Бакалавър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

IV ПКС

 

 

IMG_3777 Жана Веселинова – учител

 Магистър – „Предучилищна и начална училищна педагогика“

 

 

 

 IMG_3771Помощник-възпитател: Донка Пашова

 

 

 

 

 

IMG_3731 Катерина Велкова – старши учител по музика

 Магистър – „Педагогика на обучението по музика“

 III ПКС

 

 

IMG_3738 Мариета Игаренска- психолог

 

 

 

 

IMG_3735 Станислава Попова  – ресурсен учител

 

 

 

 

Александра Богданова Александра Богданова – логопед