За нас

 

ДГ ,,Кремена” е общинска детска градина и се намира в район Тракия, град Пловдив, ул. „Светослав Тертер“ №29.

Официално детската градина е открита на 29.04.1979 г..

ДГ „Кремена” е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, осигурява готовност на децата за училище.

7 години детската градина е била база за обучение на студенти към ПУ „Паисий Хилендарски”.

Сградата се състои от два корпуса, в която са разположени седем групи, физкултурен салон, административни помещения, методичен и медицински кабинет.

Дворът е просторен и богато озеленен. Има седем обзаведени с игрови пособия площадки. Разполага с два вътрешни двора, в единият от които е разположена площадка за обучението по безопасност на движението.

От месец май 2013г, със съдействието на Кмета на район Тракия, децата на ДГ „Кремена“ се радват на модерно футболно игрище.

Детската градина претърпя през 2013 г. два основни ремонта по СОФ и по фонд ,,Козлодуй”- финансирани от Община Пловдив. Сградата е изцяло модернизирана и обновена. Направена е достъпна среда за деца със СОП.

Екипът на ЦДГ „Кремена“ осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и работи за предоставяне на възможност на детето:

  • да се радва и да преживява щастливо всеки миг от детството си;
  • да расте със самочувствието, че е значимо, обичано, ценено;
  • стимулиране на творчеството и въображението на детето;
  • добро взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Мисия на ДГ „Кремена“
Стимулиране на личностното развитие и социално поведение на децата, в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия.