мар 212021
 
 Posted by at 14:46
мар 202021
 
По случай деня на рециклирането представяме на вашето внимание мини проект „Чиста, зелена, добре подредена…“, реализиран от учителите и децата от 4 „г“ смесена възрастова група при ДГ „Кремена“, гр. Пловдив.
Линк към видео: https://www.youtube.com/watch?v=AFnxx7NyQdo

 

 20.03.2021  Коментарите са изключени
мар 152021
 

 

logoes

Проект BG05M20P001-2.010-0001

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Тема на обучението: „С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване“

Форма на обучение: Частично присъствена;

Продължителност: 32 академични часа;

Период на обучението: 15.06.2019 г. – 26.06.2019 г.

Присъдени квалификационни кредити на педагогически специалист: 2 квалификационни кредита;

Обучаващата организация: Бургаски свободен университет

 

Дейност 2: Възстановяване на средства за защитена ПКС.

 15.03.2021  Коментарите са изключени
мар 152021
 

logo

logoPlovdiv

Във връзка с Националната кампания „За чиста околна среда – 2021″ екипът на ДГ „Кремена“ взе участие и спечели конкурса „Обичам природата – и аз участвам“ с проект „Екокът“.

Проектът „Екокът“ има следните насоки:

-Подновяване на тревната площ

-Изграждане на кътове, където децата ще имат възможност за спокойни занимания сред природата

-Създаване на Опитно поле за засаждане на билки и полагане на грижи за тях

-Включване на родителите с определени дейности в проекта

-Изработване на хранилки за птици и хотели за насекоми

С осъществяване на проекта децата ще имат възможност на децата да повишат знанията си за живата и неживата природа в неприкосновен досег с нея; да се наслаждават на аромата на билки, отглеждани от тях; да наблюдават насекоми и птици, посещаващи хранилките и хотелите. Така оформеният кът дава възможност за провеждане на обучителни ситуации по различни направления. Близостта с природата влияе емоционално и значително обогатява знанията по околен свят.

 15.03.2021  Коментарите са изключени
мар 102021
 

Уважаеми родители, на 11.03.2021 г. (четвъртък) ще има промяна в менюто на детската градина.

 10.03.2021  Коментарите са изключени