мар 312020
 

Във връзка с извънредното положение има промени в изчисляването на таксите за детската градина. Прилагаме заповед на кмета на гр. Пловдив г-н Здравко Димитров.

Заповед-Такси-ДГ

 Коментарите са изключени
мар 282020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, че може да заплатите месечната такса на своето дете с банков превод чрез банков клон, онлайн банкиране, пощенска станция, EasyPay.
Дължимата сума получавате като e-mail: на електронната си поща.
Сметка на ДГ „КРЕМЕНА” гр.Пловдив
Банка: Инвестбанк АД
клон Пловдив IBAN: BG75IORT73753102605800
BIC: IORTBGSF
Основание за плащане: такса за ДГ”КРЕМЕНА” м………….., 202…г.
Задължено лице: Име, презиме и фамилия на детето
Наредител: Име, презиме и фамилия на вносителя
За информация използвайте електронната поща на ДГ „Кремена”-kremena@dg.plovdiv.bg
Благодарим за съдействието!

 Коментарите са изключени
мар 092020
 

До края на обявената грипна ваканция се преустановяват допълнителните дейности в детската градина. Часовете ще се вземат допълнително при първа възможност.

 Коментарите са изключени
фев 052020
 

Замата през погледа на децата от ДГ „Кремена“

 Коментарите са изключени