окт 242017
 

CCI24102017

 Permalink  Comments Off
юни 022017
 

Едно вълнуващо и запомнящо се посещение на „Хлебна къща“ в гр. Копривщица. Децата имаха възможност да се запознаят с историята и технологията за производство на хляб, както и да усетят тръпката сами да си изпекат питки :)

 Comments Off
май 292017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Кремена”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

1. Обява Time stamp: May 29 12:25:06 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:21:09 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Съобщение Time stamp: Jun 2 11:35:10 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Поради допусната техническа грешка, качваме отново редактиран вариант на документа „Ценово предложение за ОП 2“ Time stamp: Jun 2 12:38:30 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение Time stamp: Jun 5 14:53:26 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време) за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.Time stamp: Jun 5 14:53:44 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 12 13:14:38 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Договор за доставка на мляко и млечни хранителни продукти. – Time stamp: Jun 27 09:23:02 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Възлагателно писмо – Time stamp: Jun 27 09:23:20 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Договорза доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца. – Time stamp: Jun 28 14:21:34 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

 Comments Off